Silymarin là hợp chất thuộc loại flavonoid được chiết từ hạt hoặc từ quả cây Kế sữa. còn gọi là Cúc gai (các nước dùng tiếng Anh gọi là Milk Thistle) có tên khoa học gọi là Silybum marianum thuộc họ Compositae.

1900 63 69 13
Array ( [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.59 [REQUEST_URI] => /nhan-xet-khach-hang/bui-quoc-anh/ [TZ] => Asia/Ho_Chi_Minh [REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID] => ZiHsfbA3qhOlizmcQJIvsAAAAAc [REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL] => /nhan-xet-khach-hang/bui-quoc-anh/ [REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI] => https://nanoresveratrol.vn/nhan-xet-khach-hang/bui-quoc-anh/ [REDIRECT_REDIRECT_HTTPS] => on [REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => nanoresveratrol.vn [REDIRECT_REDIRECT_STATUS] => 200 [REDIRECT_UNIQUE_ID] => ZiHsfbA3qhOlizmcQJIvsAAAAAc [REDIRECT_SCRIPT_URL] => /nhan-xet-khach-hang/bui-quoc-anh/ [REDIRECT_SCRIPT_URI] => https://nanoresveratrol.vn/nhan-xet-khach-hang/bui-quoc-anh/ [REDIRECT_HTTPS] => on [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => nanoresveratrol.vn [REDIRECT_HANDLER] => application/x-httpd-ea-php73 [REDIRECT_STATUS] => 200 [UNIQUE_ID] => ZiHsfbA3qhOlizmcQJIvsAAAAAc [SCRIPT_URL] => /nhan-xet-khach-hang/bui-quoc-anh/ [SCRIPT_URI] => https://nanoresveratrol.vn/nhan-xet-khach-hang/bui-quoc-anh/ [HTTPS] => on [SSL_TLS_SNI] => nanoresveratrol.vn [HTTP_ACCEPT] => */* [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) [HTTP_HOST] => nanoresveratrol.vn [HTTP_X_HTTPS] => 1 [PATH] => /usr/local/jdk/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin:/opt/bin [SERVER_SIGNATURE] => [SERVER_NAME] => nanoresveratrol.vn [SERVER_ADDR] => 150.95.109.193 [SERVER_PORT] => 443 [REMOTE_ADDR] => 18.218.184.214 [DOCUMENT_ROOT] => /home/oic/public_html [REQUEST_SCHEME] => https [CONTEXT_PREFIX] => /cgi-sys [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /usr/local/cpanel/cgi-sys/ [SERVER_ADMIN] => webmaster@oic.com.vn [SCRIPT_FILENAME] => /home/oic/public_html/index.php [REMOTE_PORT] => 5223 [REDIRECT_URL] => /index.php [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [REQUEST_METHOD] => GET [QUERY_STRING] => [SCRIPT_NAME] => /index.php [ORIG_SCRIPT_FILENAME] => /usr/local/cpanel/cgi-sys/ea-php73 [ORIG_PATH_INFO] => /index.php [ORIG_PATH_TRANSLATED] => /home/oic/public_html/index.php [ORIG_SCRIPT_NAME] => /cgi-sys/ea-php73 [PHP_SELF] => /index.php [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1713499261.7282 [REQUEST_TIME] => 1713499261 [argv] => Array ( ) [argc] => 0 )